Celovite rešitve

 

• izgradnjo sončnih elektrarn na ključ (celoten postopek od idejne zasnove do pridobitve Deklaracije za proizvodno napravo),

• prodajo vseh potrebnih komponent za postavitev sončne elektrarne (solarni moduli,, nosilna konstrukcija),

• pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev za gradnjo sončnih elektrarn (skupaj z našimi partnerji nudimo pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev, ugodnih kreditov Eko sklada, Podjetniškega sklada in ugodnih namenskih kreditov poslovnih bank),

• izdelavo projektne dokumentacije (idejna zasnova elektrarne, priprava projektne dokumentacije - PZI, priprava projekta izvedbenih del – PID, sodelovanje pri inšpekcijskem pregledu),

• analizo primernosti strehe ali zemljišča za izgradnjo sončne elektrarne (glede na lego objekta ali zemljišča in rezultate analize senčenja lokacije ocenimo letno proizvodnjo električne energije in izračunano prihodek od prodaje te električne energije, hkrati pa ocenimo strošek izgradnje sončne elektrarne na tem objektu ali zemljišču),

• najem streh za gradnjo sončnih elektrarn za lastne potrebe iščemo strešne površine primerne za izgradnjo sončnih elektrarn.

 

 

Poslovni partnerji